Chiffren: grup de treball en psicopatologies hermenèutiques.

coordinador és Oriol Molina: omolina@cpbssm.org

Membres: Tamara del Álamo (Fundació Vidal i Barraquer), Jordi Blanch (Hosp. Clínic / Parc Sanitari St. Joan de Déu), Maria Dolores Braquehais (Clínica Galatea), Marcel François Cano (UB / U.Vic), Cristian Caride (Consorci Sanitari de Terrassa), Alexandre González (Parc Taulí Hosp. Univ.), Alexandre Pons, Ferran Molins (Assoc. Salut Mental Horta-Guinardó), Pedro Marqués (Parc Sanitari St. Joan de Déu), Oriol Molina (CPB Serveis de Salut Mental), Astrid Moré (Hospital Clínic), Sergi Solé (Fundació St. Pere Claver).

Seminaris: Tamara del Álamo (Fundació Vidal i Barraquer), Jordi Blanch (Hosp. Clínic / Parc Sanitari St. Joan de Déu), Marcel François Cano (UB / U.Vic) , Alexandre González (Parc Taulí Hosp. Univ.), Alexandre Pons, Pedro Marqués (Parc Sanitari St. Joan de Déu), Oriol Molina (CPB Serveis Salut Mental), Sergi Solé (Fundació St. Pere Claver).

L’àmbit de la diagnosi psiquiàtrica es troba en crisi. Importants organismes de recerca han considerat que els diagnòstics operatius no faciliten la investigació en salut mental i proposen models alternatius de classificació dels símptomes i síndromes. Per altra banda, es continuen proposant en les successives edicions dels manuals nosotàxics noves entitats clíniques, sense que paral·lelament s'hagi incrementat la validesa del diagnòstic psiquiàtric.

En aquest context sorgeix Chiffren, el grup de treball en psicopatologies hermenèutiques de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. El nostre propòsit és difondre i aprofundir la concepció d’una psicopatologia crítica, inaugurada amb l'obra de Karl Jaspers (1913) i elaborada posteriorment per diverses escoles europees de psiquiatria.

Entre els nostres objectius destaquen:

La publicació electrònica de referència per al grup de treball és Fenopatoløgica (https://fenopatologica.com/), on poden consultar-se els texts d’alguns dels seminaris d’investigació.