Borsa de treball


Data Publicació: 15-01-2021
Referència: 11339
Descripció:

El Centre Mèdic NAME de Badalona cerca Psiquiatra a temps parcial (1 - 2 móduls setmanals, preferiblement de tardes). La remuneració és fixa de 750 € mensuals per módul. Pàrking gratuït. Incorporació inmediata. Es obligatori comptar amb el títol de especialista reconegut a Espanya. Es valorarà positivament el pertànyer a ASC.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-12-2020
Referència: 11276
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en psiquiatria d'adults Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle pròpi Disponibilitat horaria S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-12-2020
Referència: 11278
Descripció:

S'ofereix feina per metge/ssa psiquiatra a hores convingudes a IJSalut Banyoles Centre mèdic homologat privat. Visites privades i mútues. Incorporació inmediata, interessats enviar CV a info@ijsalut.com + info trucar 972573533 / 646875098

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2020
Referència: 11186
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Programa d’atenció domiciliaria (PAD). Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria (títol homologat a Espanya). Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació Gener 2021 Jornada completa (37.5h/setmana) Condicions retributives segons Conveni (código de convenio núm. 79100135012015). Contacte: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2020
Referència: 11172
Descripció:

Ref.: Convocatòria Psiquiatria, octubre 2020 1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa especialista en Psiquiatria per al Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per l’àmbit d’hospitalització i/o àmbit comunitari. 2. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa, iniciant la relació laboral amb un contracte eventual de 6 mesos. • Retribució salarial corresponent al grup 1.2 AS-TGS Nivell III del conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial en l’especialitat de Psiquiatria, que habiliti per a l’exercici professional. • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional. 4. Es valorarà: • Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats amb la pràctica clínica en el camp de la Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 3. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 4. Resolució provisional del procés 5. Presentació d’al·legacions 6. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.cat, fins al 23 de novembre de 2020, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 7. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Centre, o persona en qui delegui Vocal: Cap de l’àrea d’hospitalització del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addicions, o persona en qui delegui Vocal: Coordinador/a del Centre de Salut Mental d’Adults i del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències de la Regió Sanitària de Lleida, o persona en qui delegui Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 8. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis del Departament de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria. Iolanda Tabarés Pascual Directora de Persones i Desenvolupament Professional Lleida, 23 d’octubre de 2020

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2020
Referència: 11030
Descripció:

Necessitem incorporar un psiquiatre a un centre mèdic privat a l'àrea de Barcelona per donar servei principalment a clients assegurats. El centre pertany al Grup Echevarne i funciona a ple rendiment. Existeix la possibilitat d'ampliar la col·laboració en altres centres del grup, tan en l'àmbit ambulatori com hospitalari.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-09-2020
Referència: 10995
Descripció:

Es requereix Psiquiatra per treballar en un dels centres de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata. - assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients adults en quant a diagnòstic i tractament - participar en l'organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat Vacant estable, conveni SISCAT. Horari 8h a 15h, els dilluns fins les 17:30

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

<