Grup de treball dels Joves Especialistes en Salut Mental de Catalunya

El grup de treball dels Joves Especialistes en Salut Mental de Catalunya va constituir-se l’any 2009. Inicialment estava integrat, únicament, per especialistes en Psiquiatria fins a 45 anys (grup dels Joves Psiquiatres de Catalunya), però, l’any 2020, va obrir les portes a professionals d’altres branques de la Salut Mental.

La missió del grup es dirigeix a iniciar una sèrie de propostes adreçades a cobrir la manca d’activitats formatives específiques per a aquest col·lectiu durant els primers anys del seu exercici professional, considerant l’heterogeneïtat de les competències que afronten els membres del col·lectiu, i fomentant la comunicació i connectivitat entre professionals emergents en l’àmbit de la salut mental catalana.

Per dur a terme aquesta missió, al llarg d’aquests anys s’han desenvolupat diverses iniciatives. Les de més recorregut són la Jornada dels Joves Especialistes en Salut Mental i el Premi dels Reptes Clínics del Dia a Dia. La Jornada s’organitza cada any i té com a objectiu donar suport a la comunicació, actualització i formació en temes emergents o que es troben sota contínua revisió. El Premi pretén reconèixer l’excel·lència assistencial i s’atorga durant la Jornada de Cloenda de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Altres projectes destacables són l’organització d’una edició del Course on Leadership and Professional Development of Young Psychiatrists, curs internacional dirigit i impartit pels Professors Norman Sartorius i Sir Graham Thornicroft, i l’edició del llibre “Salut Mental i covid-19: què hem après?”.

Amb aquestes iniciatives i d’altres, el grup aspira a ampliar el treball en xarxa per a incidir en les mancances abans esmentades i maximitzar la capacitació i excel·lència dels professionals d’aquesta generació.

Per això, està obert a tots aquells professionals i totes aquelles professionals de la salut mental, menors de 45 anys, que vulguin formar-ne part, aspirant a poder gaudir d’una àmplia representació d’hospitals i dispositius de salut mental d’arreu de Catalunya.

Per tal de contactar amb el grup de treball, us podeu adreçar a: jovespsiquiatres@gmail.com

Llibre complet - SALUT MENTAL I COVID-19: què hem après?

Integrants: